Användarvillkor - MinMatbok

Allmänt

Dessa villkor måste godkännas av medlemmen innan tecknande av medlemskap på http://www.minmatbok.se (benämns hädanefter MinMatbok).

Dina uppgifter

MinMatbok hanterar dina personuppgifter som du lämnat, enligt personuppgiftslagen (PUL). Dina uppgifter såsom e-post kommer inte att lämnas ut till extern part. Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev. Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att kontakta MinMatbok.
Läs mer om PUL hos Datainspektionen: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Webbsidan

MinMatbok bedriver löpande uppdatering och kontroll av uppgifterna och informationen till webbsidan. Uppgifternas riktighet kan dock inte garanteras och MinMatbok tar ej ansvar f ör informationens riktighet då detta i de allra flesta fall är framtaget av extern part. Som användare är det ej tillåtet att medvetet lämna eller registrera falska uppgifter om exempelvis livsmedel på webbplatsen vilket kan leda till omedelbar avstängning. Webbsidans administratör kan stänga av ett användarkonto utan att beslutet kan överklagas. MinMatbok kan ej garantera att webbplatsen är tillgänglig dygnet runt då exempelvis underhåll utföras.

Cookies

Vi använder så kallade session cookies för att underlätta användningen av webbplatsen och personalisera vissa delar av innehållet. En sessions cookie är en liten mängd information som används vid exempelvis inloggningen och för att kunna spara data. Denna information sparas dock ej lokalt på din dator informationen försvinner efter ett par timmars inaktivitet på MinMatbok. Du kan stänga av cookies i din webbläsare detta kan dock leda till att vissa funktioner på webbsidan försvinner såsom möjligheten att kunna logga in.
Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på http://www.allaboutcookies.org

Rekommendation

Innan en diet- eller viktnedgång påbörjas rekommenderas alltid läkarkonsultation och eller kontakt med dietist.